Kirjaston verkkosivuston saavutettavuus

Pelastusopisto vastaa verkkokirjaston tietoaineistosta ja Axiell Oy järjestelmän saavutettavuudesta. Haluamme, että mahdollisimman moni voi käyttää tätä verkkosivustoa.

Tässä asiakirjassa kerrotaan siitä, miten noudatamme digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia, tunnettuja saavutettavuusongelmia sekä sitä, miten voit ilmoittaa ongelmista meille, jotta voimme korjata ne.

Kuinka saavutettava verkkosivusto on?

 

Verkkosivusto noudattaa suurelta osin lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mutta olemme tietoisia tietyistä puutteista.

Verkkokirjastossa viitataan erilaisiin julkaisuihin, joiden saavutettavuudesta vastaa julkaisun kirjoittaja. Pelastusopiston julkaisut eivät täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia tällä hetkellä. Pelastusopiston uudet julkaisut 1.8.2021 alkaen tulevat täyttämään saavutettavuuden.

Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

 

Tämä verkkosivusto täyttää suurelta osin Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 -standardin AA-tason kriteerit. Ei-saavutettava sisältö on kuvailtu alla.

 

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Koskee Arena Nova -palvelua:

 • Näyttää siltä, että joissakin lomakekentissä ei ole label-elementtejä tai ne on merkitty väärin. (WCAG AA 1.3.5)
 • Näyttää siltä, että joissakin lomakkeissa ei ole fieldset- tai legend-elementtejä. (WCAG AA 1.3.5, R53)
 • Näyttää siltä, että muotoilussa käytetään taulukoita. (R83)
 • Näyttää siltä, että valintaruutujen sijaan käytetään linkkejä. (WCAG AA 3.2.3)
 • Näyttää siltä, että painikkeiden sijaan käytetään linkkejä, jotka on muotoiltu painikkeiden tapaan. (WCAG AA 3.2.3)
 • Näyttää siltä, että painikkeissa ei ole selitetekstiä. (WCAG A 2.5.3)
 • Hakukentät ja kirjautumiskentät eivät korostu, kun ne aktivoidaan näppäimistöllä. (WCAG AA 2.4.7)
 • Näyttää siltä, että tabulaattorijärjestys on väärä. (WCAG A 2.4.3) 
 • Näytönlukijat eivät pysty lukemaan hakuehdotuksia. (WCAG A 1.3.1)
 • Näyttää siltä, että lomakevalinnat eivät kuvaa tehtävää valintaa. (WCAG A 2.5.3)
 • Näyttää siltä, että otsikoiden otsikkotasot ovat virheelliset. (WCAG A 1.3.2)
 • Näyttää siltä, että sivustolla on otsikkokoodeja, joita ei ole koodattu otsikoiksi. (WCAG A 1.3.2, AA 3.2.4)
 • Näyttää siltä, että näppäimistökomennot eivät toimi. (WCAG A 2.4.1)
 • Hakutuloksissa ei ole kuvausta lajitteluvaihtoehtojen lajittelujärjestyksestä. (WCAG A 2.5.3)
 • Fasettien "Näytä lisää" -linkki ei sisällä tietoa siitä, mitä se näyttää. (WCAG A 1.3.2)
 • Näyttää siltä, että näytönlukijat eivät lue tekstejä ääneen. (WCAG A 1.3.1)
 • Näyttää siltä, että WAI-ARIA ei ole saatavilla.
 • Näyttää siltä, että virheilmoituksia tai vahvistustekstejä ei näytetä. (WCAG AA 4.1.3, A 3.3.1)
 • "Omat sivut" -valikossa ei voi navigoida näppäimistön avulla. (WCAG AA 2.4.5)
 • Sisällön rakenne on vääränlainen, mikä aiheuttaa joillekin apuvälineille ongelmia tekstin lukemisessa ääneen. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)
 • Näyttää siltä, että lomakekenttiä ei ole merkitty koodiin (WCAG AA 1.3.5)

Teemme jatkuvasti töitä ylläpitääksemme verkkosivustoamme ja parantaaksemme sen saavutettavuutta.

Kohtuuton rasite

 

Järjestelmän toimittaja ei pysty korjaamaan seuraavia saavutettavuusongelmia edellytetyssä aikataulussa.

 • Näytönlukijat eivät pysty lukemaan hakuehdotuksia. (WCAG A 1.3.1)
 • Kuvan valintaruutu

Näiden korjaaminen tapahtuu vuoden 2021 aikana.

 

Miten olemme testanneet verkkosivuston

 

Toimittajamme on työskennellyt WCAG 2.1 AA -ohjeistuksen mukaisesti kehittäessään ja suunnitellessaan verkkosivustoa.

Sivuston saavutettavuuden on arvioinut järjestelmän toimittaja ja Pelastusopisto ilman ulkopuolista tarkastusta.

 

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus(at)pelastusopisto.fi tai lomakkeella https://peo.verkkokirjasto.fi/web/arena/saavutettavuuspalaute.

Valvontaviranomainen

 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta Pelastusopistolle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla (www.saavutettavuusvaatimukset.fi) kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään

 

peo.verkkokirjasto.fi on julkaistu 3. elokuuta 2020.

Seloste on päivitetty 23.9.2020.

Haku

Kielivalinta