Ensimmäinen sivu   Edellinen sivu   1 2 3 4 5 Seuraava sivu   Viimeinen sivu  
8947
Päivystävän palomestarin kuljettajan vaatimukset
Tekijä: Keränen, Mika, kirjoittaja
Tekijä: Tanskanen, Jani, kirjoittaja
Julkaisuvuosi: 2020
Kieli: suomi, englanti
Aineistolaji: E-kirja
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 2020.
Huomautus:
AMK-opinnäytetyö; Pelastusalan päällystötutkinto (AMK)
Lisätietoja: 1 verkkoaineisto (59 sivua) : kuvitettu ; verkkoaineisto
Kuvaus:
Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mikä on tämänhetkinen päivystävien palomestarien kuljettajien tilanne pelastuslaitoksissa, sekä kartoittaa heidän tämänhetkistä osaamistaan. Lisäksi yhtenä tavoitteena oli tehdä kehitysehdotuksia parantamaan kuljettajan osaamista ja koulutusta. Opinnäytetyön aihe tuli alun perin Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävältä palomestarilta, mutta Pelastusopiston suosituksesta selvitys tehtiin kattamaan kaikki Suomen pelastuslaitokset. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista menetelmää. Tietoja kerättiin pelastuslaitoksilta Webropol-kyselyllä, joka oli osoitettu pelastuslaitoksien päivystäville palomestareille. Kysely toteutettiin keväällä 2020, ja kyselyyn vastasi 15 pelastuslaitosta. Selvityksen perusteella suurin osa päivystävistä palomestareista koki, että kuljettaja tulisi olla vakituinen. Vakituinen kuljettaja parantaisi johtamisen laatua ja työturvallisuutta hälytysajon aikana sekä tilannepaikalla. Tämän lisäksi havaittiin, että päivystävän palomestarin kuljettajan osaamistasossa on tällä hetkellä kehitettävää ja kaipaisi lisäkoulutusta esimerkiksi sähköisten järjestelmien osalta. Pelastuslaitosten ja Pelastusopiston tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota päivystävän palomestarin kuljettajan osaamistason parantamiseen. Kunnollisella koulutuksella ja harjoittelulla kuljettajasta saadaan hyödyllisempi johtamisen tuki päivystävälle palomestarille. Kuljettajan tehtävän osaamistasoa tulisi mitata säännöllisin väliajoin esimerkiksi osaamiskartoituksilla. Tämän opinnäytetyön tuloksia suositellaan hyödynnettäväksi selvitettäessä päivystävän palomestarin kuljettajan työtehtäviä sekä suunniteltaessa koulutusta. Opinnäytetyö tarjoaa kattavasti tietoa kuljettajan eri tehtäväosa-alueista, jotka ovat tulleet suoraan päivystäviltä palomestareilta.

Saatavuus

Loading...

Fasetit

Tekijä

Aineiston tyyppi

Kieli

Aineistolaji

Julkaisuvuosi

Haku

Kielivalinta